"; echo ""; echo ""; echo "
0) { while($row=mysql_fetch_array($result)) { if($_GET["id"]==$row["id"]) { ?> 0) { ?>
"; $count=0; } $resultFoto=mysql_query("select id from GENERALitemFotos where idItem=".$row["id"]." order by Pos ASC limit 1", $link); if(mysql_num_rows($resultFoto)>0) { $rowFoto=mysql_fetch_array($resultFoto); ?>
Foto
no disponible
"; echo "
 "; echo "
"; } */ /* final de l'escript */ /* opció alternativa on legim directament les imatges del directori img/cap */ echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; ?> "; echo "
"; /* final de l'escript */ }else{ ?>
($pagina+1)*$conf_nfotos_pag_os) { break; } if($count%4==0) { echo ""; $filas++; $count=0; } $descripcion="
".$rowFoto["Titulo"]."

".htmlspecialchars($rowFoto["Descripcion"])."

"; ?>
"; echo ""; echo " "; if ($pagina>0) { echo "  Anterior "; } echo ""; echo ""; if ($registros>($pagina*$conf_nfotos_pag_os)+$conf_nfotos_pag_os) { echo " Següent  "; }else echo ""; echo ""; echo ""; //--fin movimiento-- ?>
"; break; case 2: echo ""; break; default: echo ""; break; } ?>


C/Pol. Ind. Cami Vell de Tàrrega, 3 -25310 AGRAMUNT (LLEIDA) - Tel 973 392 910 - Fax 973 392 909.
www.vimatcomercial.com - vimat@vimatcomercial.com